خشحالی یعنی....

خشحالی (مازنی خوانده شود)

یعنی اینکه آنچه تو کرکسیونها به دانشجوهات میگی رو کم کم خودت هم باور کنی...

وقتی بچه ها میترسن و دست دست میکنن بهشون میگم فرض کنید قراره از این بخش رو بدید به دوستت که ادامه بده پس همه چیز رو مشخص کن

دارم برنامه مو که تقریباً 2% ش محقق شد به روز میکنم

یهو گفتم بیخیال باشه بعد

که ناگهان صدای استاد ساریتوس تو مغز سرم پیچید که «فکر کن قراره برای یکی دیگه برنامه بنویسی... مثلاً دانشجوهات میخوان ازین استفاده کنن..»

جوجه ساریتوس لبخندزنان به اکسل برنامه ریزی خویش باز میگردد... :)))


/ 0 نظر / 40 بازدید