فیلم 9. چ -) جمعه 29 خرداد 1394

اینکه تمام مدت گوشه چشمم خیس بود نشونه ی خوبیه برای موفقیت یه فیلم

اینکه فوری بعد از تموم شدنش میام تو نت سرچ میکنم نشونه خوبیه

و اینکه تصمیم میگرم دیگه نسبت به جایی که درش هستم و راهی که درش هستم ش نکنم نشونه خوبیه

برای موفقیت یه کار

خدایا دیگه شک نمیکنم

هر چند به شک نکردنم شک دارم!

/ 0 نظر / 12 بازدید