خانه سبز

دیشب یه دلنوشته مفصل نوشتم من باب خانه سبز  دیدنش بعد از 18 سال...

ولی پرشین هنگ کرد و همه اش پرید...

و من چون خیلی نشونه گرا هستم دوباره حال دلم رو اینجا نمی نویسم ولی با خودم قرار گذاشتم حتماً همه قسمتهاش رو از تلوبیون دانلود کنم و نگهش داشته باشم در گوشه ای از وجودم... که من عمیقا باور دارم به سبز بودن خانه سبز... 

/ 0 نظر / 13 بازدید