# دست_نویس

مدیریت زمان: ساعت به شکل دایره، ایده یک جادوگری فریبکار

چه ایده بدی بوده،دایره ای ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار هست: قرار بوده ۸ صبح بیدار شوی و میبینی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 123 بازدید

روز مهندس مبارک...

برای مهندسین بن‏ بستی وجود ندارد چون یا راهــــــی خواهـند یــــافــــــــــت یا راهــــــــی خواهـند ســـــــــــاخت...   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید