# ادبیات

شعر حزین...

طاهرهبسیارزیباست،طالب و زهرهداستان طالب و زهره یه داستان قدیمیه مازندرانیه که سالهای سال مادرها کنار گهواره فرزنداشون نجوا کردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

عبادت از نظر شیخ بهایی

عبادت از نظر شیخ بهایی منبع  همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن / همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن/ ز وجود بینیازش، طلب نیاز کردن به مساجد و معابد، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید

تفاوت دیوارهای مهد کودک در ایران و اروپا

تفاوت دیوارهای مهدکودک در ایران و اروپا منبع: http://www.mihanfal.com دیوار یکی از مهد کودک در اروپا که بر روی آن یکی از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 146 بازدید

حافظ حافظۀ آیندۀ ماست...

ساقیا آمدن عید مبارک بادت                        وان مواعید که کردی مرواد از یادت در شگفتم که در این مدت ایام فراق     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید