مفهو حقیقی دفاع!!!

اگه بگم با دفاع مقدس مشکل داشتم دروغه

اما همیشه سؤالهای زیادی نسبت بهش داشتم

ولی این غواصا... جای هیچ سؤالی برام نذاشته...

یکی دیگه شون که شناسایی شده یه شونزده ساله ی بهشهریه...

خدایا من چی کارم پس؟!؟

مرگ بر سیاست که الآن همه شرمنده شهداییم

/ 0 نظر / 29 بازدید