مقیمان تهران

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد... کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد...

متوجه شدم آدمها بسته به زندگیشون دو جور می میرند

یا شهرستان زندگی میکنند میرن تهران برای درمان و تهرانیها امانتدارهای خوبی نیستند...

یا تهران زندگی میکنند و وقتی متوجه میشن که دیگه کار تمومه برمیگردن شهرستانشون تا بمیرند...

/ 0 نظر / 40 بازدید