مسخره یعنی...

مسخره یعنی من 

که همه ی روز و شبم پر حرفا و کارهاییه که تو رو در بایستی بقیه انجامش نمیدم

و مسخره منم

وقتی امروز به پدر گفتم

شما همش با همدیگه تعارف دارین و من مثل شما نیستم

 

 

آره پدر من مثل شما تعارفی نیستم!

بقیه ش رو بهت نگفتم

من صد برابر شما تعارفیم

که اگه نبودم... چه ها که برای گفتن نداشتم...

/ 1 نظر / 4 بازدید
شکلات بانو

منم گاهی اوقات تو رودربایستی گیر می کنم و چقد بدم میاد از این رودربایستی و همه ی تعارفات دنیا