معماری از نگاه گروپیوس

والترگروپیوس

از قاشق غذاخوری تا شهر؛دامنه کار معمار را تعریف می‌کند!

 

ساریتوس نوشت: به نظر من گروپپوس یه جورایی کم لطفی کرده اینجا، تو این ملغمه آشفته درسای ما به نظر می رسه معماری تا کل کائنات دامنه اش باز باشه...

/ 0 نظر / 8 بازدید