سرگشتگی یا سرشکستگی... مسأله اینست...

اومدم بنویسم کاش یکی این وسط پیدا بشه به من بگه دلیل اینهمه سرگشتگی چیه... یهو این تیتر به ذهنم اومد... واقعاً که همۀ جوابها در درون خود ماست اگر نشونه شناس باشیم...

/ 0 نظر / 100 بازدید