هوایی هوای هو

خدایا

من مؤمنم

به آنکه

هر که دلش هوایی تو شود

تو هوایش را داری...

 

به قول حافظ

هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد   ///   خداش در همه حال ار بلا نگه دارد

/ 0 نظر / 7 بازدید