نظریه شکل-زمینه گشتالت به روایت تصویر

تصویری که بر شبکیهٔ چشم می‌افتد، مجموعه‌ای است از قطعه‌هائی با درخشندگی و رنگ‌های مختلف. دستگاه ادراکی ما این قطعه‌ها را به‌صورت چند شیء مجزا که بر یک زمینه قرار گرفته‌اند، سازمان می‌دهد. این نوع سازماندهی مورد توجه فراوان روانشناسی گشتالت قرار گرفت.

روانشناسان گشتالتی بر اهمیت ادراک کل شیء یا شکل تأکید ورزیدند و دربارهٔ چگونگی سازمان‌یافتن اشیاء در مغز چند اصل مطرح ساختند که در ادامه به اصل شکل و زمینه پرداخته شده است.

  • اصل شکل و زمینه Figure&Ground

اگر محرکی، دو یا چند بخش مجزا داشته باشد، معمولاً قسمتی از آن را شکل (figure) و بقیه آن را زمینه (ground) می‌بینیم. بخش‌هائی که به‌عنوان شکل دیده می‌شوند همان اشیاء مورد توجه ما هستند. این بخش‌ها منسجم‌تر از زمینه و در جلوی آن دیده می‌شوند. این ابتدائی‌ترین نوع سازماندهی ادراکی است. شکل (شکل و زمینه وارون‌پذیر) نشان می‌دهد که سازماندهی شکل - زمینه می‌تواند وارون‌پذیر (reversible) باشد.

توضیحات بیشتر در اینجا

 

تو این تصویر که اثر سالوادور دالی هست یه مقدار کشف شکل و زمینه برای من سخت تر بود؛ شما چطور؟

در مرکز این تابلوی نقاشی اثر سالوادور دالی (۱۹۴۰) تصویر وارون‌پذیری هست. پدیدهٔ وارونگی سبب می‌شود تصویر دو راهبه که زیر طاقی ایستاده‌اند جای خود را به تندیس نیم‌تنهٔ ولتر بدهد.

=======================

جدای توجه به این ویژگی ها در طراحی فرم های ساختمونی و لندسکیپ محوطه ها از این علم توی مباحث طراحی شهری، ارتباط توده و فضا، کلاژ شهر و ... استفاده که چه عرض کنم یه جاهایی حرف اولو می زنه

/ 0 نظر / 203 بازدید