تنهایی...

باید تنهایی زندگی کردن رو یاد بگیریم...

تنها به دنیا میاییم

تنها از دنیا میریم

پس بیخوده که برای این یه خردۀ این وسط دنبال همراه و همدم باشیم و دل به هر چوب خشکی ببنیدم...

خوش به حال اونهایی که رها هستن... خوش به حالشون...

/ 0 نظر / 13 بازدید