سندرم بعد از دفاع...

اونچه که من الآن بعد از دفاع ارشد بهش نیاز دارم

نه خوندن برای آزمون ام اس آر تیه

نه شروع مطالعه ی منابع دکترا

اونچه که من الآن بهش نیاز دارم

تکمیل کتاب در دست تألیفمونه

شروع جلد دوم و سومش

و مطالعه ی قرآنه... رمانه... کتابای شعره

و هرچی که منو به ریشه هام وصل کنه...

/ 0 نظر / 6 بازدید