دلم میخواد گریه کنم...

امروز 30 ماه هفتم میلادی و تولد هری پاتره...

که حقیقتا در شکلگیری شخصیت من نقش داشته

و آ. عزیز که منو باهاش آشنا کرد...

و غمگینم از اینکه دیگه دلم مثل اون موقعها برای انتشار یه کتاب پر نمیکشه و بجاش کلی دغدغه داره...

قیل و قال کودکی

بر نگردد

دریغاااا...

/ 1 نظر / 12 بازدید