اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

محورهای همایش:

- معماری ومرمت
- عمران وشهرسازی
- معماری ومنظر
- معماری ومحیط زیست
- معماری وانرژی
- معماری و توسعه پایدار
- مرمت  واحیا بناها
- شهرسازی پایدار
- محیط زیست پایدار
- معماری وسازه
- المان های شهری
- تاثیر معماری بومی بر شهر سازی معاصر
- تعامل معماری و شهرسازی در دوران معاصر
- معماری در خدمت شهر و شهر در خدمت معماری
- تحلیل زمینه های ارتباطی شهرسازی گذشته با شهرسازی معاصر ایران
- سانحه های طبیعی و غیر طبیعی در بافت های شهری قدیم و جدید
- چگونگی حل مسائل محیط زیستی ترافیک، حمل ونقل در شهرها
- تبیین نقش انرژی و اقلیم در شکل دهی به فضای معماری و فضای شهری ایران
- بررسی عوامل تاثیر گذار در عدم تداوم معماری و شهرسازی اقلیمی در ایران
- معماری و شهرسازی پایدار با تکیه بر عوامل اقلیمی
- طراحی اقلیمی از منظر معماران و شهرسازان کهن ایران
- بررسی مبانی نظری معماری منظر ایرانی
- تحلیل معماری منظر در باغ سازی ایرانی
- مبانی و شیوه های طراحی پارکها و پردیس ها
- بررسی جایگاه میان رشته ای منظر در معماری گذشته و معاصر ایران
- ارتباط محیط طبیعی با معماری و فضای شهری
- تجلی اعتقاد در طراحی معماری منظر
- بررسی جایگاه مرمت و تحلیل شیوه های مرمت در معماری سنتی ایران
- بررسی چگونگی ارتباط مرمت معماری و مرمت شهری سنتی درایران
- تبیین نقش مرمت در معماری و شهرسازی ایران در ارتباط با شکل گیری مفاهیم مرمتی در غرب
- معرفی و تحلیل نمونه های خلاقانه ی مرمت در مرمت شهری سنتی ایران در تطبیق با سرزمین های دیگر
- مشکلات و روشهای احیای بافت های فرسوده شهری
- چگونگی پایداری بافت های تاریخی شهری به کمک تکنیک ها و روش های مدرن
- معماری محله ای؛ ویژگیها و ارزشها
- معماری و تکنولوژی ساخت
- ساختمانهای هوشمند و تکنولوژی کامپیوتر در معماری
- تکنولوژی تاسیساتی در معماری
- تاثیر متقابل فرم، سازه و معماری
- فناوریها، مصالح جدید و سازه های نوین
- تکنولوژی و آرمانهای معماری و شهری
- تکنولوژی محیطی در ساختار شهر ایرانی
- تکنولوژی و ساخت در پایدارسازی معماری
- تکنولوژی هواسازی و تهویه در معماری ایرانی
- تکنولوژی مرمت و بازسازی فضاهای معماری ایرانی
- پروژها و تجربیات موردی معماری و تکنولوژی ساخت
- المانهای شهری، نقش آن در تقویت گردشگری            
- المانهای شهری، جایگاه آن در طراحی معاصر کلان شهرهای ایران
- المانهای شهری ،تاثیر گذاری بر ارکان طراحی شهری
- المان های شهری و ایجاد هویت ایرانی-اسلامی
- برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان
- قوانین , خدمات و محیط زیست شهری
- چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری
- وسایر ایده های نوین در توسعه معماری،مرمت،شهرسازی ومحیط زیست

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1392/6/4
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1392/6/5
مهلت ثبت نام: 1392/6/12

/ 0 نظر / 8 بازدید