خدایا

خدایا

انقدر مغرورم

که خراب شدن لپ تاپ و گره های این روزام رو

فقط و فقط

امتحانت میدونم

اینجور بنده ایم من

الحمدلله ورد این روزامه

تا مبادا شیطون بهم غلبه نکن

آره خدای مهربون

الحمد لله...

/ 1 نظر / 10 بازدید