جگر کوچولوی من و تصمیم سازی های کلان...

با جگر خودم نشستم گوشه میز غذاخوری و دارم روی پروپوزالی کار میکنم که گستره اثرگذاریش خیلی وسیعه (البته ان شا اله)

انقدری که میترسوندم... و خیلی از اینکه همه چیز زودتر از من رشد کرده میترسم...

ای بابا... من کی انقدر بزرگ شدم؟!؟

/ 0 نظر / 30 بازدید