اولبن باری که بهم گفتن استاد...

امروز تولد آ است ولی خدا قشنگ ترین کادو رو به من داد...

امروز که آقای مهندس پ نیومدن و من از پس کلاس بر اومدم داشتم بال بال میزدم از خوشحالی...

تعریف از خود نباشه فکر میکنم تونستم جذبشون کنم...

حالا تا خدا چی بخواد...

خدایا کمکم کن...

/ 0 نظر / 13 بازدید