اختلال حواس!

ا. بهش میگه حس ب.

آرام یه بار اینجا بهم گفت بو اولین گام تو تجربۀ روحانیه (یا یه چیزی تو این مضمون)

تا حالا با گل نرگس این تجربه رو داشتم الآن تو پروفایل یکی یه ظرف نخودی دیدم وای بوی نخودی یهو پیچید تو سرم... 

خدایا یه لحظه با خودم گفتم چه آدم ویژه ایم من

ولی بعد فکر کردم بهش میگن اختلال حواس 

همین و بس...

/ 0 نظر / 8 بازدید