شوق...

قربون امام حسین بشم

حس میکنم داره اتفاقهای خوبی برام میفته

تمام وجودم اشتیاق درس خوندنه... دارم برنامه میریزم و امتیاز می شمرم... این تو بمیری از اون تو بمیریها نیست...

آ. میتونه مشاور خوبی باشه برام... اولین باری که ببینمش میپرسم چطور برنامه ریزی کرد و خوند...

ا. هم که کلی هوامو داره واسه امتیازها... دیگه فقط می مونه چنگ زدن به ریسمون سفت خدا...

/ 0 نظر / 17 بازدید