وفاداری...

 

بعداً نوشت:

باورنکردنیه بعد از میلهای فراوان به پرشین ازشون جواب گرفتم و آرشیوم رو برگردوندن...

ممنونم ازتون... خداقوت...

 

دو بار به پرشین میل دادم

اگر جوابم رو ندن و آرشیوم رو برنگردونم

دیگه هیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ

بگذریم

خدا تنهاست بنده هاش هم...

/ 1 نظر / 14 بازدید
سلام

سلام. یعنی چی آرشیو رو برگردوندن. پس چرا ما نمبینیم؟