علی فتح الهی: تمامی مقاطع تحصیلی روستاهای صومعه سرا فردا تعطیل است

دلم برای رفیقهای وبلاگی م تنگ شده...

گوگل میکنم علی سرای فردا

بلکه ردی نشونی چیزی ازش بیاد...

گوگل هم گاهی کاری از دستش برنمیاد...


/ 0 نظر / 72 بازدید