چهارمین کنفرانس ملی سازه های فضاکار ایران

محورهای همایش:

1- سازه های فضاکار
2- مباحث آیین نامه سازه های فضاکار
3- فرم شناسی در سازه های فضاکار
4- مدلسازی و تحلیل سیستم های سازه های فضاکار
5- پیونده ها
6- مدول ها
7- کمانش وپایداری سازه های فضاکار
8- دینامیک و رفتار لرزه ای سازه های فضاکار
9- روش ها و فرآیندهای تولید، ساخت، نصب واجرای سازه های فضاکار
10- اقتصاد سازه های فضاکار
11- ویژگی های مصالح در سازه های فضاکار (اعضاء سازه و پوشانه)
12- روش های تجربی و تحلیل آزمایشگاهی اعضا، پیونده ها و مجموعه های سازه های فضاکار
13- بهینه یابی
14- بارگذاری
15- جنبه های رفتاری خطی و غیر خطی
16- ارزیابی احتمال اندیشانه ایمنی و قابلیت اطمینان
17- ابداعات بدیع و نوین
18- کاربرد های نوین سازه های فضاکار
19- نقاط عطف و تحولات حاصل از تجارب قبلی در زمینه مهندسی سازه های فضاکار
20- معماری پیشرو با بهره گیری از سازه های فضاکار
21- سازه های فضاکار هوشمند
22- سازه های فضا کار سبز
تاریخ های مهم:
مهلت ارسال خلاصه مقالات: 30 آبان ماه 1392
اعلام نتایج داوری خلاصه مقالات: 15 آذر ماه 1392
مهلت ارسال اصل مقالات: 15 بهمن ماه 1392
اعلام نتایج اولیه داوری اصل مقالات: 15 اسفندماه 1392
اعلام نتایج نهایی داوری اصل مقالات: 1 اردیبهشت ماه 1393
برگزاری کنفرانس:30 و 31 اردیبهشت ماه 1393
/ 0 نظر / 10 بازدید