خدایا شکرت!

خدایا شکرت که نوه ی ک. ک. هستم

خدایا شکرت که نوه آخریش هستم

خدایا شکرت که حس میکنم هوامو داری و داره

خدایا شکرت بخاطر مادرم، پدرم و خونواده ای که ریشه هام درش هست

/ 0 نظر / 4 بازدید