مورچه بالدار/ مرگ نوشت!!!

چند شبه مورچه بالدارا کلافه ام کردن...

الآن یه جور غریبی شدم...

حس اینکه قراره تو قبر با اینا همزیستی مسالمت آمیز داشته باشم! هرچند اون موقع من نمی زیم! اونا فقط می زین!!!

این سبزه که امروز تماشاگه توست...فردا همه از خاک تو برخواهد رست...

/ 1 نظر / 11 بازدید
maryam

اینم بردارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!برداشتم