قولی که به خودم دادم

خدایا اگه تا فردا کارای پایان نامه تمام شد

میخوام به خودم جایزه بدم و برم برای عضویت تو کمیسیون نشریه تقاضا بدم

 

خدایا تو که میدونی من اسیر کار تو مجله ام کمک کن کارای پایان نامه تمام شه

مرسی خداجونم

/ 0 نظر / 5 بازدید