آرام تر از آهو بی باکترم از شیر...

خب از خزانه غیب درمان شدم و حالم الآن خیلی خوبه...

هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر... آرامتر از آهو بی باک تر از شیرم

هر بار که می کوشم در کار کنم تدبیر... رنج از پی رنج آید؛ زنجیر پی زنجیر

/ 0 نظر / 25 بازدید