بیست و هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و هفت

But that was just a far distant dream

Which died long along

Before it had a chance to live.....

/ 2 نظر / 34 بازدید
gharetanhaei

این واز که نوشتی یعنی نتیجه خوبه و راضی هستی؟

saretus

رضایت یه چیز دیگه است که اگر مبتنی به نتیجه ش کنیم باختیم... این «واز» یعنی قبل از اینکه بخواد بیاد؛ رفت...