وقتی غمگینی و تنها...

وقتی غمگینی و تنها...

یه پاک کن برمیداری و باهاش این جمله رو پررنگ تر میکنی که

تو دنیای مجازی هر چی بیشتر باشی تنها تر میشی...

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد...

ساعت 00:00

رسماً آغاز روز عرفه سال 1397/ 0 نظر / 69 بازدید