پیری

پیری همیشه در پیرسالی به سراغ آدم نمیاد...

گاهی در بحبحۀ جوانی حس پیری بهت دست میده... وقتی عزیزانت از پیشت میرن و تو دیگه تو این دنیا نداریشون... عزیزانی که بقیه و یا حتی خودت بر این باوری که به مرگ طبیعی مردن... کهولت سن...

خدایا نظام عجیبی داره دنیات که اساسش بر نموندن و رفتنه...

خدایا... خودت بخوان ما ار...

ما که هر چی گشتیم ازت دورتر شدیم...

/ 0 نظر / 17 بازدید