فانّا دیته...

منو به حال من رها مکن...

تو که برای من همه کسی...

اگه هنوزم عاشق منی...

چرا به حال من نمیرسی...

من از تصور نبودنت...

رو شونه ی تو گریه می کنم...

منی که دل بریدم از همه

ببین برای تو چه میکنم...

 

تمام عمر رد شدم ازت ببین کجا شدم اسیر تو

به پشت سر نگاه نمیکنم که برنگردم از مسیر تو

 

به حد مرگ میپرستمت ولی برای عشق تو کمه

خودت به من بگو بهشت تو کجای این همه جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنمه؟؟؟

 

منو به حال من رها مکن...

/ 1 نظر / 19 بازدید
✘ α†ê£êн ✘

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت ! وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !