خدایا ساریتوس غلط کرد

از اینکه چند روزه فکر میکنه با رفتن بنده خدا به جای دیگه (آخ که خوش به حال بندته)

اون بی پناه میشه

غلط کرد که کفر گفت

پناه بی پناها تویی

من غلط کردم خدا

منو می بخشی؟

پ.ن: یه کم هم تقصیر خودته ها! چقدر گفتم ایمانم رو قوی کن که ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتنم حقیقی باشه! گوش نکردی دیگه خدا جونم... حالا آشتی

پ.ن2: مرسی که هستی آشتی

/ 1 نظر / 6 بازدید
آرام

سلام همین ببخشید گفتنت رو هم خودش خواسته که بگی. ولی موضوع اینه که ما زود یادمون میره و دفعه بعد باز همین آشه و همین کاسه.