اندکی صبر سحر نزدیک است...

به اندازه همین صخره شیبداره راهم

به اندازه همین بی کابل و بی حفاظ بودن این صخره نوردم، امید و پناهم به خداست...

این بار قراره فتحش کنم...

اینبار فقط امیدم به خداست... تلاش هم میکنم بدون لحظه ای شک کردن...

/ 0 نظر / 2174 بازدید