معماری بومی - دومین همایش ملی هنر تبرستان

اسفند ماه بود که کتابی از استاد حائری به دستم رسید...

دربارۀ صلح، فرهنگ، توریسم و معماری بومی بود و مجموعه مصاحبه با ایشون؛ راستش به نظرم مطالب خوبی توش بود با این وجود شیفتۀ کتاب نشدم... ولی امروز که این فرصت و شانس شکر خدا بهم داده شد که پای بحثشون بشینم لذت بردم و حظ کردم که تو سرزمینم چنین تفکراتی هنوز وجود دارن...

کاش من دانشجو یه ذره به خودم بیام و هدفمند بشم... کاش... کاش...

ارزش های نهفته توی معماری بومی خودش کلید معمای پایداره اما ما داریم دیوانه وار گرداگرد جهان می گردیم و از بیگانه تمنا می کنیم...

/ 0 نظر / 15 بازدید