در آستانۀ 28 سالگی...

در نخستین روزهای 28 سالگی 

و با همۀ دلچرکینی از روزهای تقویمی این روزها در سال قبل، 

بالاخره بزرگ شدم و فهمیدم کار امروز رو به فردا نیندازم :)

خیلی حالم خوبه ته حالم نه ولی حال روزانه م خیلی خوبه...

حس میکنم بالاخره فرمون زندگیمو دست گرفتم و از درایورز سیت میرونم...

/ 0 نظر / 6 بازدید