در آستانۀ 28 سالگی...

در نخستین روزهای 28 سالگی 

و با همۀ دلچرکینی از روزهای تقویمی این روزها در سال قبل، 

بالاخره بزرگ شدم و فهمیدم کار امروز رو به فردا نیندازم :)


/ 0 نظر / 16 بازدید