پویش کار نیک امروز...

بعد از مدتها برگشتم با دست پر

برای اینکه خودم رو ملزم کنم که مثل آدم رفتار کنم

یه پویش راه انداختم

که البته بی ارتباط با عهد بین من و خدا تو شب قدر 23م امسال نیست...

شخص شخیص خودم با خودم در این پویش عهد بستم

که روزی یه کار خوب کنم و بیام اینجا ثبتش کنم

تا هم خودم بدونم چند منم

هم چون اینجا کسی منو نمیشناسه و ریا نمیشه کارای خوبم رو به بقیه هم یاد بدم شاید اونا بلد نباشن

تبصره: کار نیک در این پویش کاریه که در قبال بقیه صورت گرفته باشه؛ یعنی من اگه برای خودم برم شال بخرم حساب نمیشه!!!

تبصره 2: هر چی کار نیکم مخفی تر بوده باشه اجرش بیشتره

تبصره 3: از ما حرکت از خدا برکت :)))

تبصره 4: بسم الله اگر حریف مایی... حریف می طلبیم... نبود؟

/ 0 نظر / 11 بازدید