توهم ریا یا حقیقت ریا

گاهی که آدما از آدم تصوراتی دارن که با آدم فرسنگ ها فاصله داره آدم یه طورایی می شه!

از دکارت (توی گفتاری در نظریۀ بکار بردن عقل) خوندم که می گفت تو شرایط مشابه انقدر تلاش می کرد تا با گفته های آدما یکسان بشه...

 

اما وات ایف تصورای بقیه در خیال اون آدم هم متصور نشه... خدایا خودت رحم کن...

من سراپا تقصیر بگمونم تو این زمینه بی تقصیرم... منو دریاب تا بیشتر از این سقوط نکردم...

/ 0 نظر / 8 بازدید