بیدار شو ساریتوس...

پیرو پست دهم که خصوصی کرده بودم

باید بنویسم تا یادم بمونه که از ا. پرسیدم و ایشون گفتن همچین چیزی نیست!

خوب خدا رو شکر...

داشتم تنبل میشدم

و سست تو مسیر تلاشهام...

/ 0 نظر / 15 بازدید