سنگ در مسیر رودخانه...

گاهی تصمیمات ما بر زندگی اطرافیانمون تأثیرات عمیقی میذاره... گاهی این تأثیرات به صورت مستقیم متأثر از تصمیم ماست گاهی در نتیجۀ تأثیراتیه که اون تصمیم بر زندگی ما گذاشته و خب زندگی ما و نزدیکانمون زنجیره وار بهم پیوسته شده...

یاد جمله ای افتادم که امروز در یکی از کانالهای تلگرامی خوندم...

برای همدیگه وقت بذارین... ما در قبال سر رفتن حوصلۀ کسانی که دوستشون داریم؛ مسئولیم...

بله، میخوام بگم برای تصمیمهایی که در زندگیتون می گیرید... برای سختگیری هایی که گاهی بجا و گاهی بیجا به خرج می دید... برای چشم اندازی که برای خودتون و برای آیندۀ خودتون ترسیم میکنید وقت بذارید... دقت کنید و توی این دقت کردنها، حواستون به تأثیرش بر زندگی اطرافیانتون باشه...

خلاصه که گذشت رو تو تک تک لحظه هاتون نگه دارید... بهش دقت کنید... گاهی باید از خودتون بگذرید که اگر بخواین خودخواهی پیشه کنید عرصه رو برای اطرافیانتون تنگ میکنید...

پ.ن: خدایا من راضیم به رضات... ادراک این رضایت رو به عزیزترین نزدیکان من هم عطا کن... آمین... 

/ 0 نظر / 18 بازدید