مهم نیستند دیگرون... گاهی چشماتو ببند

کاش یه بلاگری بودم که روزی صدها یا هزاران نفر از صفحه م بازدید میکردند

اونوقت به همه شون میگفتم هر روز صبح 4 یا 5 بار پشت سر هم

ولاه چاره تویی...

ولاه ستاره تویی...

اونی که خوشبختت میکنه...

ولاه آره تویی...

سینا حجازی رو گوش بدن

و ویژن بردی که هلی تاک بهشون یاد داده بسازند رو ببینند

و بعد به خدا توکل کنند و برن به کارهای روزمره شون برسن...

اگر یه بلاگر مؤثر بودم؛ نصف خواننده هام هم به این نسخه م عمل میکردند؛ چقدر همه چیز قشنگ تر میشد...

/ 0 نظر / 90 بازدید