دلنوشته دکتر بهزادفر در خصوص مهندسین مشاور (منبع معمارنیوز)

اختصاصی، معمارنیوز- «قصه مشاور»؛ دستنوشته دکتر مصطفی بهزادفر در خصوص معضلات مهندسان مشاور قصه مشاور اسم من مشاور است؛ مهندسین مشاور. دردمندم. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

مدیریت یک مدیر پروژه یا آب خوردن یک کوزه گر از کوزه ای شکسته...

مسئله اینست... که من یک مدیر پروژه ام یا یک عقب مونده از پروژه! با این فرمون که دارم این کتاب رو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
اسفند 96
3 پست
بهمن 96
1 پست
دی 96
2 پست
آذر 96
3 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
13 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
5 پست
تیر 96
5 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
13 پست
تیر 94
14 پست
خرداد 94
10 پست
اسفند 93
29 پست
بهمن 93
17 پست
دی 93
24 پست
آذر 93
21 پست
آبان 93
18 پست
مهر 93
29 پست
شهریور 93
37 پست
مرداد 93
25 پست
تیر 93
20 پست
خرداد 93
10 پست
اسفند 92
14 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
22 پست
آبان 92
26 پست
شهریور 92
1 پست